پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی مناطق نفتخیز جنوب
 

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان بزرگ ترين شركت تابع شركت ملي نفت ايران  با  45 ميدان و 65 مخزن هيدروكربوري بزرگ و كوچك در گستره ای افزون بر 400 هزار كيلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، حدود 80 درصد نفت خام و 16 درصد گاز كشور را توليد مي‌كند. در اين قلمرو وسيع نفتي ميدان هاي بزرگي همچون اهواز ، گچساران، مارون، آغاجاري،كرنج و پارسي و بي بي حكيمه قرار دارند.

تاريخچه و وضعيت ساختاری

پس از يك دهه تلاش نافرجام و حفاري بي سرانجام در دشت دالكي، قشم، ماماتين و چياسرخ، اين فوران چاه شماره‌يك مسجدسليمان بود كه سحرگاه پنجم خرداد 1287 خورشيدي، سرآغاز كار صنعت نفت در خاورميانه را رقم زد. از آن زمان تاكنون مناطق نفتخيز جنوب به عنوان زادگاه صنعت نفت ايران، كانون تحول و توسعه فناوري‌هاي جديد به منظور استخراج و توليد نفت و گاز بوده كه اين تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي و خلع يد از پيمانكاران و كارشناسان خارجي بسيار برجسته تر گرديده است. مناطق نفت‌خيز  تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي توسط دو شركت خاص خدمات نفت ايران مشهور به اسكو(OSCO) و شركت خدمات غيرصنعتي اداره مي‌شد.  پس از انقلاب و آغاز جنگ تحميلي مديريت مناطق نفت‌خيز در شركت ملي نفت ايران تشكيل شد و راهبري عمليات توليد از اين مناطق را بر عهده گرفت.  اين مديريت پس از جنگ تحميلي به مديريت توليد مناطق خشكي تغيير نام داد و حوزه فعاليت آن كل كشور را در بر گرفت.  سرانجام در سال 1379 با توجه به سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت نفت مبني بر ايجاد تغيير و تحول در نحوه اداره فعاليت‌ها، ساختار سازماني مناطق نفت‌خيز جنوب مورد بازنگري قرار گرفت و شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب شامل يك ستاد مركزي و نه شركت فرعي شكل گرفت(5 شركت بهره برداري نفت و گاز و 4 شركت خدماتي و تخصصي) كه پس از تغييرات مجدد طي سال هاي 1393 تا 1395، 4 شركت خدماتي و تخصصي منحل، و به عنوان مديريت هاي ستادي تغيير ساختار دادند.


اهداف و برنامه های كلان

1- توليد صيانتي از مخازن

2-حفظ كيفيت نفت خام توليدي

3- مديريت يكپارچه منابع هيدروكربوري

4- جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه نفت

5- اقدامات مؤثر در جلوگيري از آلودگي محيط زيست

6- برنامه ريزي جهت حفظ حريم تاسيسات استراتژيك

7- تامين وضعيت ايمن تولید نفت صادراتي و پالايشگاهي

8- بهينـه سـازي تاسيسـات فرآورشی، كنترل و انـدازه‌گيري

9- برنامه ریزی و انجام عملیات حفاري چاه هاي جديد نفت و گاز و تعمير چاه هاي موجود

10- استحصال حداكثر مايعات گازي و تامين اتان مورد نياز واحدهاي پائين دستي و گاز موردنياز تزريق

مديريت های ستادی

ستاد مركزي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب داراي 11 مديريت به شرح زير مي باشد.

مديريت توليد

مديريت توليد به عنوان يكي از اركان اصلي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب رسالت برنامه‌ريزي و نظارت بر توليد و صيانت از منابع نفت و گاز را برعهده داشته و نقش تعيين‌كننده‌اي در رشد شاخص‌هاي كمي و كيفي توليد را ايفا مي كند.

مديريت امور فنی

 مديريت فني با سه معاونت مهندسي نفت، حفاري و زمين شناسي گسترشي و اداره شيميايي و آزمايشگاههاي مركزي و بازرسي فني و خوردگي فلزات شامل بزرگترين سازمان‌هاي تخصصي كشور است كه بنا بر مسئوليت‌هاي سازماني جايگاه و نقش زير بنايي و مبنايي در مديريت بهينه توليد و توسعه ميادين هيدروكربوري دارد.

مديريت امور مالی

یافت ها و پرداخت های سرمایه ای و جاری، پایش و اندازه گیری بودجه مورد نی.

مديريت مهندسی و ساختمان

مدیریت مهندسی و ساختمان با معاونت های طرح های نفت و گاز، طرح های عمده، راه و ساختمان، خدمات فنی و خدمات پشتیبانی، انجام تمام امور زیربنایی اییسات نفت و گاز و تاسیسات جنبی  را در قالب اجرای پروژه ها به عهده دارد.

مديريت منابع انسانی

ی مناطق نفت خیز جنوب هم اكنون حدود 40 هزار نيروي رسمي و غير رسمي مشغول به كار هستند.

مديريت برنامه ريزی تلفيقی

تعیین و تدوین اهداف، برنامه ها و استراتژی ها ، شناساییی و بررسی های فنی و اقتصادی طرح ها و پروژه ها و مبادله اطلاعات مربوط به توان توليد و توزيع نفت خام و گاز و گاز مايع با سازمان هاي بالادستي به منظور تعيين اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت از جمله وظايف مديريت برنامه ريزي تلفيقي محسوب مي شود.

 مديريت عمليات غير صنعتی

 اين مديريت وظيفه برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي غيرصنعتي، از جمله ارائه خدمات رفاهي، فرهنگي، هنري، ورزشي، به كاركنان و خانواده‌هاي آنان را عهده دارد.

مديريت تداركات و امور كالا

مديريت تداركات و امور كالاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب نقش تعيين كننده اي در تدارك و تأمين به موقع كالاي موردنياز عمليات توليد و بهره برداري از منابع عظيم نفت و گاز و اجراي طرحها و پروژه هاي صنعت نفت در جنوب كشور دارد.

مديريت تعمير، تكميل و خدمات فنی چاه ها

اجراي عمليات تعمير و تكميل چاههاي نفت و گاز با استفاده از دكل‌ها و ماشين‌آلات و دستگاه¬هاي ويژه و انجام عمليات تعمير، ترميم و مانده‌يابي و همچنين  بازسازي و تكميل تجهيزات سرچاهي و درون چاهي از مهمترين فعاليت‌یمایی و لوله مغزی سيار به انجام می رسد.

مديريت تعميرات تجهيزات صنعتی وماشين آلات فرآيندی

اين مديريت وظيفه تعمير اساسي ماشين‌آلات فرآيندي با قدرت بالاي 4 هزار اسب بخار، توربين هاي گازي، كمپروسورها، پمپ هاي انتقال نفت، الكتروموتورها و تجهيزات فرآورشي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب را بر عهده دارد.

مديريت خدمات ترابری وپشتيبانی

مديريت خدمات ترابري وپشتيباني اين با برخورداري از ناوگان وسيع ، گسترده و متنوع حمل و نقل زميني و ماشين‌آلات سيار و ساختماني در بخش‌هاي حمل و نقل سبك درون شهري و برون شهري، حمل و نقل سنگين، عمليات ويژه حفاري شامل:  جابجايي دكل، حمل مواد سوختي و شيميايي و لوله‌هاي جداري به دكل‌هاي حفاري در بخش‌هاي عملياتي، خدماتي، پروژه‌اي و صيانتي منابع نفتي فعاليت دارد.

شركت‌های تابع

مـارون، آغاجاری، گچساران و مسجدسلیمان تشكيل شده اند.

شركت بهره‌برداری نفت و گاز كارون

شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون با مركزيت اهواز مسئوليت راهبري و توليد صيانتي نفت، گاز و مايعات گازي از ميدان هاي واقع در شهرستان اهواز و حومه از جمله بزرگترين ميدان نفت خام ايران(اهواز آسماري و بنگستان) را عهده‌دار است.

شركت ‌بهره‌برداری نفت و گاز مارون

شركت بهره‌برداری نفت و گاز مارون، بهره‌برداري و استحصال نفت‌خام و گاز از ميدان هاي نفتي غرب رودخانه مارون (جراحي) شامل ميدان هاي مارون، كوپال و شادگان را عهده‌دار است.

شركت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

شركت بهره‌برداري نفت و گاز گچساران، بهره‌برداري و راهبری عملیات تولید از ميدان هاي پراكنده‌اي از جمله گچساران، بي‌بي‌حكيمه، سياهمكان، رگ‌ییم را بر عهده دارد.

شركت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

شركت بهره‌برداري نفت و گاز آغاجاري با مركزيت شهرستان اميديه راهبري عمليات توليد فراورش و انتقال نفت و گاز را از 8 ميدان نفت و گاز آغاجاري، كرنج، پرنج، پارسي، رامشير، پازنان، رگ‌سفيد و بخشي از ميدان مارون واقع در جنوب شرق استان خوزستان را عهده‌دار است.

شركت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسليمان

شركت بهره‌برداري نفت و گاز مسجدسليمان راهبري تولید و بهره‌برداري از ميدان هاي نفت و گاز مناطق نفتخيز جنوب واقع در شمال خوزستان شامل «مسجدسليمان»، «پرسياه»، «عنبل»، «كارون»، «زيلايي»، «نفت‌سفيد»، «هفتكل»، «قلعه‌نار»، «كبود» و «لب‌سفيد» را به عهده دارد.

 

 


V5.3.6.0