پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

menu
  مناقصه و مزايده
  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0288/ 97 مربوط به مخزن نفت آلوده TK-1002 بهره برداری و نمکزدایی منصوری جدید  جديد! یک مرحله ای 1397/10/301397/11/111397/11/101397/11/10مشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0284/ 97 مربوط به پروژه احداث 4600 متر باقیمانده خط لوله 6 اینچ نفت چاه شماره 149 از محل نقطه اتصال چاه 26 تا تفکیک گر شماره 23 رگ سفید 2  جديد! یک مرحله ای 1397/10/261397/11/291397/11/081397/11/28مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0059/ 96 ت1مربوط به استفاده از خدمات 8 مجموعه فورانگير دوراني در دو سايز مختلف جهت انجام عمليات حفاري  جديد! یک مرحله ای 1397/11/011397/11/141397/11/131397/11/13مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0277/ 97 مربوط به انجام خدمات اپراتوري و تعميرات دستگاههاي مخابراتي ناحيه اهواز یک مرحله ای 1397/10/301397/11/111397/11/101397/11/10مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0159/ 97 ت1مربوط به انجام خدمات ترافيک و کنترل وسايل نقليه و اسکورت محصولات ترافيکي به صورت دو نوبتکار 12 ساعته بازبين مورد نياز مديريت عمليات ترابري و پشتيباني توليد یک مرحله ای 1397/10/231397/11/041397/11/031397/11/03مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0131/ 97 ت1مربوط به انجام خدمات انبارداري و طناب بندي در انبارهاي عمليات مديريت امور کالا در آغاجاري یک مرحله ای 1397/10/231397/11/041397/11/031397/11/03مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0279/97مربوط به8 خدمات تهیه و تامی مواد گل حفاری خدمات مهندسی و تکنولوژی جدید جهت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و سایر مناطق یک مرحله ای 1397/10/191397/10/191397/10/191397/10/19مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0276 /97مربوط به تهیه و تامین 81 دستگاه خودرو استیجاری سواری جهت طرحهای راه و ساختمان یک مرحله ای 1397/10/171397/10/301397/10/291397/10/29مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0271/ 97مربوط به تهیه و تامین 105 دستگاه خودروی نیسان دوکابین کولردار 24 ساعته با راننده مورد نیاز عملیات ترابری سبک یک مرحله ای 1397/10/181397/10/301397/10/291397/10/29مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0280/97 مربوط به خدمات تهیه و تامین مواد گل حفاری خدمات مهندسی و تکنولوژی چدید جهت چاههای تحت پوشش شرکت نفت و گاز مارون و آغاجاری و سایر مناطق یک مرحله ای 1397/10/081397/10/201397/10/191397/10/19مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0273/97مربوط به دریافت خدمات حمل و نقل یک مرحله ای 1397/10/091397/10/201397/10/191397/10/19مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0274/97مربوط به دریافت خدمات حمل و نقل یک مرحله ای 1397/10/091397/10/201397/10/191397/10/19مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0272/97مربوط به دریافت خدمات حمل و نقل یک مرحله ای 1397/10/091397/10/201397/10/191397/10/19مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0036/97 ت1 مربوط به واگذاری اجاره یک باب مغازه تعویض روغنی به صورت مزایده در منطقه بازارچه فاز چهار شهرک نفت اهواز مزايده 1397/10/221397/11/031397/11/011397/11/02مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0219/97مربوط به پروژه احداث 4416 متر خط لوله 4 اینچ نفتت از محل موقعیت غرب 029 جنوب چاه بالارود تا تفکیک گر بالارود یک مرحله ای 1397/10/081397/11/011397/10/191397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0267/97مربوط به تعمیر اساسی ایستگاه تزریق گاز 700 پارسی یک مرحله ای 1397/10/091397/10/201397/10/191397/10/19مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0278/97 مربوط به تعمیرات اساسی واحدهای بهره برداری و نمکزدایی هفت شهیدان مسجدسلیمان یک مرحله ای 1397/10/091397/10/201397/10/191397/10/19مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0252/97 مربوط به انجام خدمات تعمیرات برق شهرک نفت (تعداد 48 واحد کاری) یک مرحله ای 1397/09/211397/10/021397/10/011397/10/01مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0258/97مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین 95 دستگاه چاپ و تکثیر جهت کارهای چاپی ادارات و شرکتهای تابعه در منطقه اهواز یک مرحله ای 1397/09/211397/10/021397/10/011397/10/01مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0248/97 مربوط به خدمات هرس چمن و حصار سبز (مورد و شمشاد) منازل سازمانی کوی فداییان اسلام خرمکوشک کارون و کوت عبدالله در اهواز یک مرحله ای 1397/09/191397/09/291397/09/281397/09/28مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0264/97مربوط به تعمیرات کلی در منازل کارون مسکونی سال 97 یک مرحله ای 1397/09/211397/10/021397/10/011397/10/01مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0257/97مربوط به انجام خدمات پستی تقشه کشی و کنترل فرمهای اداری در منطقه اهواز یک مرحله ای 1397/09/201397/10/011397/10/011397/10/01مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0253/97مربوط به خدمات غذایی آبداخانه اتاقداری و تنظیفات در کمپ پروژه پیش تراکم یک مرحله ای 1397/09/281397/09/281397/09/281397/09/28مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0127/97 ت1مربوط به تهیه و تامین یک مرحله ای 1397/09/171397/09/291397/09/281397/09/28مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0235/97مربوط به انجام خدمات تهیه و طبخ و سرو سه وعده غذا یک وعده پس شام و خدمات اتاقداری دکل های تعمیراتی و همچنین خدمات اتاقداری شش دستگاه لوله مغزی سیار یک مرحله ای 1397/09/281397/10/091397/10/081397/10/08مشاهده اطلاعات کامل
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
     آرشيو

  V5.1.0.0